Verschillen tussen een tantrische en erotische massage

Deze tekst is geschreven door Christophe. Lees meer over hem en de mogelijke therapievormen op zijn profiel.

Er bestaan heel wat misverstanden rond tantra massages en dit is eigenlijk geen verrassing. In westerse landen wordt tantra namelijk door het grootste deel van de bevolking gelinkt aan erotiek, wat hoofdzakelijk te wijten is aan de vele foutieve websites en marketing errond.

Omdat dit spijtig genoeg sterk ingeburgerd is, wordt in meer spirituele kringen vaak de term authentieke tantra massage gebruikt om op het verschil te duiden. Zoals je zelf al kan vermoeden, zijn het bij westerse tantra massage meestal mannen die op zoek zijn naar een uurtje massage met happy ending.

Over wat het betekent om een erotische massage te ontvangen, kunnen we vrij beknopt zijn: 
Het is in de meeste gevallen een massage van één uur of minder met als doel het bereiken van een hoogtepunt onder de vorm van een orgasme. De focus gaat al snel naar de genitaliën en de seksuele energie die wordt opgewekt, blijft geconcentreerd in de bekkenregio tot een climax bereikt wordt. Dit kan, vooral door vrouwen, als heel oppervlakkig ervaren worden en bijgevolg zijn het dan ook vooral mannen die hier voor kiezen.

Wat maakt een massage precies tantrisch?

Tantra massage body layersDe gever is er zich bewust van dat er meer is dan enkel het fysieke lichaam en werkt met intentie, focus en visualisatie om energie te doen ontwaken en in beweging te brengen. Deze mindset wordt praktisch ondersteund door een bij momenten krachtige ademhaling om de energetische flow te versterken. Gedurende de massage blijft de gever steeds in connectie met de ontvanger. De massage wordt opgebouwd over een duurtijd van verschillende uren en in het geval ook de intieme zones aan bod komen, gebeurt dit respectvol en naar het einde van de massage toe.

De ontvanger ontspant zich volledig, gaat zoals bij een meditatie niet in op opkomende gedachten en brengt zijn of haar bewustzijn zoveel mogelijk naar het eigen lichaam. Voor extra diepgang kan via ademhaling, beweging en geluid de energetische flow maximaal gestimuleerd worden. Hoe meer een toestand van complete overgave bereikt wordt, hoe meer je één wordt met je lichaam en volledig van je hoofd en denken loskomt. Je komt op deze manier dichter bij je onderbewustzijn, dat het lichaam soms aangeeft dat het onverwerkte emoties mag voltooien en loslaten. Naast ontspanning en genot kan je tijdens de massage zo ook episodes van verdriet, ontroering, angst, woede,… meemaken.

Het uniek samenspel van interacties tussen gever en ontvanger kan leiden tot een tantra massage met diepgaande energetische effecten.  Deze leiden soms tot een boost van levensenergie dagen tot zelfs weken nadien. Dit uit zich voor sommigen in meer energie en vitaliteit, het gemakkelijker en kordater nemen van beslissingen, een rustige en heldere geest, verhoogd empathisch vermogen,…

Zijn tantrische en erotische massage dan compleet verschillend?

Het kan zeker gebeuren dat sommige erotische massages ongewild of onbedoeld heel tantrisch en helend uitdraaien, als sommige van de hierboven genoemde elementen bij de gever en/of ontvanger voorkomen.

Tantra massage solitudeIn onze huidige maatschappij zijn er veel meer alleenstaanden dan vroeger en komt eenzaamheid en gebrek aan aanraking (ook wel huidhonger genoemd) en connectie steeds meer voor. Daarom vervult massage in het algemeen een belangrijke rol in het geven van die aanraking, wat ook door de wetenschap ondersteund wordt. 
Een tantra massage gaat in feite nog dat stapje verder en lost ook onze honger naar meer diepgaande connectie in. Respectvolle massage van de intieme zones kan hier ook deel van uitmaken, we zijn tenslotte allemaal geboren als seksuele wezens. 

Velen zullen nooit of te nimmer de stap zetten om te kiezen voor een erotische massage omwille van uiteenlopende redenen. In de eerste plaats zal het gevoel van huidhonger klein of onbestaande zijn als je een liefdevolle relatie hebt met een partner waarbij de intimiteit goed zit. Daarnaast wordt het ook ervaren als een maatschappelijk taboe waardoor schaamte de kop kan opsteken. 
Naar mijn mening kan tantra massage hier a.h.w. een soort tussenweg bieden. Jammer genoeg is het grootste deel van de bevolking zich niet eens bewust dat zoiets als authentieke tantra massage bestaat.

Kortom, erotische massage heeft zeker zijn waarde en nut in onze maatschappij. Het is dus in geen geval iets wat ik negatief bekijk of veroordeel. Het is wat het is en allemaal prima als dat is waar je op zoek naar bent.
Het lijkt mij echter fantastisch om deze sector a.h.w. een tantrische injectie te geven. Ik geloof dat het uiteindelijk zou kunnen bijdragen aan een betere wereld met meer bewustwording, persoonlijke groei, minder stress en meer positieve energie.

Wat mag ik dan verwachten van een tantra massage?

Verwachtingen laat je best volledig varen. Hoe meer je daar mee bezig bent, hoe meer je in je hoofd blijft zitten. Bijgevolg is de kans klein dat je tijdens de massage in een toestand van echte overgave belandt. Een go with the flow ingesteldheid is hier het best op z’n plaats.

Tantra massage onion layersNet zoals een ajuin bestaat een mens uit schillen. Elke tantra massage is een opportuniteit om je van één of meerdere emotionele schillen te ontdoen. Als mens maken we in ons leven allemaal verschillende gradaties van trauma mee. Wanneer een gebeurtenis te ingrijpend is, kunnen we de hiermee gepaard gaande emoties niet uiten en voltooien (bv. bij dissociatie vanuit een toestand van bevriezen, wanneer vechten en vluchten geen optie zijn). Het lichaam vergeet niet en slaat dit op, wat zich kan uiten in fysieke symptomen. Via energetisch werk zoals tantra massage kan wat onverwerkt is naar boven komen en geuit worden.

Een tantra massage is steeds onvoorspelbaar aangezien tal van factoren een rol spelen. Het kan dus best zijn dat een massage gewoon heel ontspannend genieten is en een volgende keer emotioneel heel intens, of omgekeerd.
Zelfs al ervaar je een tantra massage als puur genieten, dan nog zijn de verschillen met een erotische massage duidelijk aanwezig:

  • Bij een tantra massage is een orgasme géén einddoel terwijl dit wel het geval is bij een erotische massage.
  • De seksuele energie wordt niet enkel opgewekt, er wordt ook mee gewérkt. Terwijl bij een erotische massage deze energie zich continu opbouwt in de bekkenregio om uiteindelijk in een (klassiek) orgasme te eindigen, wordt tijdens een tantra massage de energie steeds verspreid over de rest van het lichaam wat misschien wel tot een langdurig full body orgasme kan leiden. Dit gebeurt enkel in volledige overgave en connectie met je lichaam, wat nog dagen tot zelfs weken zal nazinderen.