Tantra massage

Tantra massage is een vorm van energetische therapie die heel diepgaand kan werken. Er wordt gebruik gemaakt van ayurvedische technieken die energie vrijmaken in het lichaam. Deze energie wordt gedurende de massage via tantrische technieken naar boven geleid, wat mogelijks tot intense sensaties en losmaken van emoties, blokkades en zelfs trauma's kan leiden. De effecten die zich kunnen voordoen, staan meer uitgebreid beschreven bij Algemene info.

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat alle aandoeningen waarmee we te maken hebben biopsychosociale fenomenen zijn. Een samenspel tussen het biologische, het psychologische en het sociale bepaalt hoe gezond we zijn.

In onze maatschappij ligt de klemtoon op onderzoek naar medisch-biologische oorzaken en wordt de invloed van het psychologische en het sociale vaak sterk onderschat. Een goede afstemming met onze gevoelswereld is hier als factor uitermate belangrijk.

Als therapie integreert tantra massage lichamelijke contact, energetische ‘aanraking’ en aandacht voor het psychologische aspect. Deze combinatie kadert zeer goed in een holistische aanpak die noodzakelijk is en waar steeds meer nieuwe therapievormen naar toe evolueren.

Als therapeut sta ik je respectvol en met liefde bij tijdens de massage en het mogelijke verwerkingsproces waar je doorgaat.