Tantra massage

Wat is tantra?

Tantra is een spirituele traditie van vele duizenden jaren oud afkomstig uit India.
De boeddhistische versie ervan is daar in de 3e eeuw na Christus ontstaan en vanaf de 8e eeuw verspreidde tantra zich dan ook naar Tibet en het Verre Oosten.

In tantra wordt gewerkt met de subtiele energieën binnen het lichaam en het universum om op deze manier tot spirituele groei en fysieke gezondheid te komen. Yoga, meditatie, ademhalings- en concentratietechnieken worden binnen tantra aangewend om een dergelijke evolutie te bewerkstelligen.

Het woord ‘tantra’ duidt in essentie op een geschrift, behorend tot esoterische hindoeïstische of boeddhistische tradities. Het is afkomstig van het Sanskriet woord ‘tantram’ waaruit de betekenis “netwerk, matrix, web” kan afgeleid worden.

In de Westerse wereld wordt aan tantra op allerlei manieren een persoonlijke invulling gegeven waardoor het moeilijk is om nog te weten wat de authentieke leer juist inhoudt.

Tantra als massage

De zeven chakra'sVan tantra massage was er in de oude geschriften nooit sprake. De maatschappij en bevolking van toen verkeerde in een veel gezondere toestand dan de huidige (vooral Westerse) wereldbevolking. In onze maatschappij worden we namelijk aangetast door veel meer ‘vervuiling’ (elektromagnetische straling, chemicaliën, zware metalen,...), stress,... en vele andere belastingen welke vaak een zware tol eisen van het lichaam. Een massage heeft bijgevolg zonder enige twijfel een heilzame werking aangezien het in de eerste plaats een ontspannend effect heeft op lichaam en geest.

In de Somananda Tantra School stelde Somananda vanuit zijn rijkelijke ervaring met tantra en ayurveda een efficiënte behandeling samen waarmee verregaande resultaten geboekt kunnen worden. Ayurveda is een zeer holistisch, natuurlijk en compleet genezingssysteem met een geschiedenis van reeds meer dan 2000 jaar.
Samengevat kan je deze tantra massage zien als een combinatie van ayurvedische massage en een tantrische benadering van het leven.

De massage op zich kan je in basisvorm als een relaxatiemassage beschouwen. Echter komt er heel wat meer bij kijken. In een tantra massage wordt met prana gewerkt, de universele energie die in en rond alles en iedereen aanwezig is. Prana vormt de levenskracht die iedereen nodig heeft om op mentaal, emotioneel en fysiek vlak te kunnen functioneren. Het lichaam bestaat uit 7 hoofdchakra’s (= energiecentra) die met elkaar verbonden zijn via een stelsel energiekanalen, nadi’s genoemd.

Via druk op de talloze marmapunten (energiepunten) die het lichaam bevat, kan deze energie opgewekt en verplaatst worden. Het doel in tantra en dus ook deze massage is om de energie te ‘sublimeren’, wat erop neerkomt deze te verplaatsen van de 3 laagste naar de 4 hogere chakra’s. Op deze manier wordt een hoger spiritueel niveau bereikt.

Lees verder bij Behandeling hoe een massage meer in detail verloopt.