Massages

Deze verschillende types massage vallen allemaal onder tantra massage. Voor vrouwen maken een yoni massage en borstmassage hier standaard deel van uit. Voor mannen maakt een lingam massage hier standaard deel van uit.
Voelt de lingam of yoni massage echter voor jou nog niet comfortabel, dan kan je op het aanvraagformulier ook aanduiden om deze achterwege te laten.
Mag de borstmassage wat uitgebreider, dan kan je dit aanduiden bij de opties.
De bekkenbodemmassage maakt in beperkte mate deel uit van de yoni massage onder de vorm van een yoni mapping. Indien je dit uitgebreider wenst, vermeld dit dan gerust bij de opmerkingen van je aanvraag.
De 4 handen massage kan ook als optie aangeduid worden. Je ontvangt hierbij een tantra massage van je vriend(in) of partner en mezelf waarbij naar wens de yoni massage en borstmassage deel van uitmaken.