Tantra en relaties

Deze tekst is geschreven door Christophe. Lees meer over hem en de mogelijke therapievormen op zijn profiel.

Tantra monogamieTantra wordt dikwijls geassocieerd met het hebben van meerdere partners en dus niet monogaam zijn. Dit is echter geen correcte veronderstelling, want monogame relaties komen in de wereld van tantra evenzeer voor. Tantra heeft in feite niets te maken met de vorm van relatie waarvoor 2 partners kiezen. Maar statistisch gezien komen open, polyamoureuze en polygame relaties hier wel vaker voor dan in de maatschappij op z’n geheel bekeken.

Monogamie, polygamie, polyamorie en open relaties

Het lijkt me zinvol eerst even de betekenis van al deze termen te verduidelijken.

Monogamie is het hebben van één vaste relatie terwijl bij polygamie iemand meerdere vaste relaties heeft. Beide termen dienen in feite vanuit een wettelijk perspectief te worden gezien, want ‘gamie’ komt van het Griekse woord ‘gamos’, wat staat voor huwelijk. Dus strikt genomen gaat het over het hebben van één of meerdere huwelijken, maar laat het ons in deze tijden maar houden op vaste relaties.

Polyamorie duidt op het hebben van meerdere liefdesrelaties. Een dergelijke liefdesrelatie hoeft niet seksueel te zijn, maar het kan wel. Essentieel hierbij is een open en eerlijke communicatie tussen alle betrokken partners waarbij alles met instemming gebeurt. Dit wordt als ethisch correct aanzien, in contrast met vreemdgaan en bedrog bij monogame relaties, wat als immoreel beschouwd wordt.
Er is geen specifieke relatievorm gekoppeld aan polyamorie. Partners kunnen dus bijvoorbeeld gewoon samenwonen, getrouwd zijn, een lange afstandsrelatie of open relatie hebben.

Bij een open of vrije relatie heb je één vaste partner, maar daarnaast kan je ook seksueel actief zijn met één of meerdere andere partners. Polyamorie kan dus als een vorm van open relatie beschouwd worden, maar een open relatie is dus niet per se polyamoureus als het enkel en alleen om seks draait met de andere partner(s).

Tantra polyamorieZelf stel ik vast dat sommige van mijn klanten, in hun pad naar meer bewustwording en persoonlijke groei, interesse tonen in polyamorie en open relaties, of zelfs al een open relatievorm hebben met hun partner. Het is hierbij belangrijk om heel bewust om te gaan met opkomende emoties en gevoelens. Die zullen er zeker zijn, ook bij open relaties waarbij de klemtoon ligt op het seksuele aspect met de andere partner(s). We zijn namelijk allemaal van vlees en bloed, geen robots! Polyamoureuze relaties zijn vanzelfsprekend gewoonlijk wel de grootste uitdaging van de twee. 

Als beide partners hun emoties en gevoelens kunnen uiten naar elkaar toe via voldoende diepgaande communicatie, dan kan een polyamoureuze of open relatie goed werken. Elkaar zo graag zien dat je de ander volledige vrijheid gunt, zal zelfs jullie eigen relatie vaak nog versterken.

“Gevaarlijke” of “verkeerde” situaties

Wat als één van de partners in een monogame (of zelfs open) relatie iemand leert kennen en diepere gevoelens krijgt voor deze persoon?

In de meeste relaties wordt dit gewoonweg verzwegen. Als dit escaleert en er zijn ook seksuele betrekkingen, dan wordt dit in een monogame relatie als bedrog of overspel bestempeld. Moest dit gecommuniceerd worden naar de partner toe, zal deze vaak onzeker (‘Ben ik niet goed genoeg misschien?’), gekwetst (‘Ziet hij nu iemand anders liever dan mij?’), jaloers (‘Ik wil zijn/haar aandacht terug!’) en bezitterig (‘Jij bent de mijne, we hebben toch voor elkaar gekozen?’) reageren. Hierachter schuilen allemaal emoties van een lage vibratie en deze houden iemand vast in een soort overlevingsmodus (zie verder). Als de relatie blijft stand houden na zo’n gebeurtenis, laat dit zo goed als altijd sporen na. Niet alleen de daad van het overspel op zich kan blijven nazinderen, door het liegen/verzwijgen ontstaat daarnaast een schending van vertrouwen en dit heeft vaak (veel) tijd nodig om hersteld te worden.

Tantra overspelIk wil hiermee zeker geen oordeel vellen over monogame relaties. Deze kunnen perfect functioneren als beide partners op dezelfde golflengte zitten en er voldoende oprechte en open communicatie is. Het is elke dag opnieuw voor elkaar kiezen en dat is op zich iets heel bewonderenswaardig en mooi.

Bovengenoemde situatie hoeft ook niet gevaarlijk genoemd te worden. Is het verkeerd om aangetrokken te zijn tot iemand anders? Als beiden partners kunnen inzien en aanvaarden dat dit iets heel natuurlijk is en hier ook openlijk over praten, dan hoeft dit niet te escaleren. De eerlijkheid en het vertrouwen kunnen zelfs zorgen voor het verder naar elkaar toe groeien van partners. 

Natuurlijk kan het ook voorvallen dat één of beide partners inzien dat het niet meer zinvol is de relatie verder te zetten. Mensen veranderen en evolueren nu eenmaal door de jaren heen. Ook dit is heel normaal. Probeer dan dit hoofdstuk in schoonheid af te sluiten, koester de mooie momenten die jullie hebben meegemaakt en wie weet kunnen jullie zelfs vrienden blijven. Dit laatste kan belangrijk zijn als jullie samen kinderen hebben.

Hoe kan tantra zinvol zijn?

Alles is energie. Zo hebben ook al onze emoties een energetische frequentie, ook wel vibratieniveau genoemd. Dit wordt visueel voorgesteld via de bewustzijnsschaal van Hawkins (zie afbeelding). De eerder genoemde emoties zoals jaloezie bevinden zich onderaan op deze schaal, wat op een lage energetische frequentie duidt.

Tantra bewustzijnsschaal van HawkinsTantra massage is een vorm van energetisch/emotioneel lichaamswerk. Via de massage worden jouw energetische frequentie en vibratie a.h.w. verhoogd wanneer je diep genoeg in jezelf kan afzakken en je wakker gemaakte energie zich doorheen je lichaam kan verplaatsen. Je overstijgt op deze manier jouw overlevingsmodus (de laagste 3 chakra’s) als energie ook de hogere chakra’s (4 tot 7) kan bereiken. Je kan zo dagen tot zelfs weken na de massage een boost van levensenergie ervaren (zie mogelijke effecten). Hoe meer deze levensenergie stroomt, hoe bewuster je wordt, hoe meer je in jouw kracht komt te staan en hoe gemakkelijker je emoties van een lagere vibratie kan transformeren naar emoties van een hogere vibratie (bv. vertrouwend, vergeeflijk, eerbiedig,…). Dit kan bijgevolg best wel veel impact hebben op je relatie, of algemeen gesproken zelfs op al je interacties met anderen.

Voor sommigen klinkt dit wellicht allemaal wat zweverig, maar zij die het reeds hebben ervaren herkennen ongetwijfeld deze effecten.