Neuroticisme - de rol van persoonlijkheid bij ziekte

De persoonlijkheid kiest de ziekte?

Persoonlijkheid kiest de ziekte?Eerst en vooral is een ziekte op geen enkele manier te reduceren tot een (rechtstreeks) gevolg van onze persoonlijkheid. En toch. Onze persoonlijkheid, onze manier van in het leven staan, de manier van interageren met onze omgeving en de bril die we opzetten om naar het leven te kijken, lijken van ontzettend belang voor onze gevoeligheid voor ziekte.

De uitspraak triggert jou misschien omdat deze deterministisch klinkt, en je nogal gesteld bent op jouw vrijheid en zelfbeschikkingsrecht. Het lijkt aan de ene kant logisch dat je persoonlijkheid invloed heeft op je interesses, intrinsieke motivatie, voorkeuren en bepaalde keuzes (zoals werk, partner, vrienden). Aan de andere kant kan je jezelf misschien moeilijk voorstellen hoe je persoonlijkheid je ziek zou kunnen maken. Maar zo werkt het natuurlijk ook niet helemaal. Het gaat hierbij overigens niet enkel over de psychologische persoonlijkheid, dit dient ruimer bekeken te worden. Toch is het interessant om terug te komen op het domein 'persoonlijkheidspsychologie'. De persoonlijkheid lijkt niet te bepalen óf je ziek wordt. Maar, wanneer je chronisch ziek wordt, heeft ze wel een zekere invloed op welke chronische ziekte je het gemakkelijkst kan krijgen.

Je vraagt je misschien af in welke mate je ‘verantwoordelijk’ ben voor jouw eigen kwalen. Besef dat het niet jouw schuld is en dat je jezelf hier niet voor hoeft te schamen, maar eenvoudig is dat niet. Wanneer je ‘stress’ ervaart (sociale verslagenheid, kwaadheid en verdriet, teleurstelling in anderen, teleurstelling in dingen die in de wereld gebeuren), word je getrakteerd op bijvoorbeeld een uitbraak van eczeem, vage maagklachten, …. Wanneer dit lang genoeg aanhoudt, volgen bijvoorbeeld spier- en peesaandoeningen, …. Het is belangrijk om dit niet op een mechanistische manier te bekijken, maar eens wat dieper op onderzoek te gaan.

Je kan misschien initieel sceptisch zijn over de samenhang tussen de twee, maar er bestaat een grote hoeveelheid wetenschappelijke literatuur over de relatie tussen persoonlijkheid en ziekte. Chronische aandoeningen zoals o.a. fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, migraine, … hebben één welbepaald persoonlijkheidstype gemeen: neuroticisme.

Wat is neuroticisme?

Tantra massage bij neuroticismeNeuroticisme wordt gezien als de negatieve-emotiedimensie. Het geeft in zekere zin je gevoeligheid weer voor het ervaren van negatieve emoties. Deze gevoeligheid is deels aangeboren en van nature aanwezig, maar kan nog veranderen in de loop van het leven. Hoe jonger je bent, hoe meer impact je ervaringen en omstandigheden hebben op het ontwikkelen van deze karaktertrek. Stress vroeg in het leven zal neuroticisme versterken (nog gevoeliger voor negatieve emotie). Veiligheid zal neuroticisme afzwakken (minder gevoelig voor negatieve emotie). Neuroticisme kan zich uiten in een gevoeligheid voor angst, neerslachtigheid, zelfkritiek, zelfbewustzijn, prikkelgevoeligheid, piekeren en zorgelijkheid.

Neuroticisme is een van de best voorspellende factoren die bepaalt of een acuut/plots pijnprobleem chronisch zal worden. Meer nog dan je fysieke fitheid (en hoeveelheid beweging) of je BMI. Meer nog dan rook- en eetgedrag. Toch zijn we ons hier zelden bewust van.

Hoe let ik hierop als energetisch of tantra massage therapeut? 

Ik hou rekening met de kernbehoefte van patiënten die erg neurotisch van aard zijn: veiligheid. Het is cruciaal snel een connectie op te bouwen door actief te luisteren, en door de juiste informatie te geven. Bij het geven van informatie is het ook van groot belang te focussen op positieve elementen. Wie gevoelig is voor piekeren en het detecteren van gevaar, heeft vooral nood aan het horen wat mogelijk is, wat oplosbaar is, en welke stappen samen in onze therapeutische alliantie gezet kunnen worden.

Het nut van tantra massage

Tantra massage bij chronische klachtenMogelijke aspecten van tantra massage die voordelen kunnen hebben voor mensen met neuroticisme en chronische gezondheidsklachten zijn onder meer:

  • Lichaamsbewustzijn en ontspanning: Tantra massage kan helpen om iemands lichaamsbewustzijn te vergroten en een diepere ontspanning te bevorderen. Dit kan gunstig zijn voor mensen met neuroticisme, omdat het hen kan helpen om meer in contact te komen met hun lichaam en te leren ontspannen.
  • Emotionele genezing: Tantra massage kan gericht zijn op het bevorderen van emotionele genezing en het loslaten van vastgehouden emoties. Voor mensen met neuroticisme, die vaak te maken hebben met intense emoties, kan het verkennen en loslaten van deze emoties tijdens een veilige en ondersteunende tantra massageomgeving heilzaam zijn.
  • Verbeterde energiestromen: Tantra massage kan werken met het concept van energiestromen in het lichaam, zoals in de tradities van de Oosterse geneeskunde. Het kan helpen bij het opheffen van blokkades en het herstellen van een gebalanceerde energiestroom. Dit kan voordelig zijn voor mensen met chronische gezondheidsklachten, omdat het kan bijdragen aan een gevoel van welzijn en vitaliteit.
  • Intimiteit en verbinding: Tantra massage kan gericht zijn op het bevorderen van intieme verbindingen en het vergroten van het gevoel van verbondenheid met zichzelf en anderen. Voor mensen met neuroticisme, die mogelijk worstelen met intieme relaties en emotionele verbindingen, kan tantra massage een veilige ruimte bieden om deze aspecten te verkennen en te versterken.
Bron: kPNI nieuwsbrief